Princip funkce topného panelu

Infra topné panely vydávají příjemné teplo stejného charakteru jako Slunce s podobnou vlnovou délkou. Panely vydávají sálavé teplo směřující kolmo od plochy panelu. Infrapanel je napájen elektrickou energií. vydávané teplo infra topnými panely je vytvořeno tepelnými paprsky v infračerveném pásmu, které stejně jako sluneční paprsky, procházejí vzduchem, aniž by ho svým průchodem zahřívaly. Teplo je předáváno pevným předmětům jako jsou lidé, stěny, podlaha a nejrůznější předměty v místnosti. Nedochází tak k jakékoliv cirkulaci a únikům tepla. Rovnoměrně zahřáté předměty následně ohřívají samotný vzduch a stejná teplota je u podlahy tak u stropu. Tím, že panely ohřívají všechny předměty je možné docílit efektu "podlahového topení", kdy je podlaha nahřáta sálavými paprsky stejně, jako by bylo instalováno drahé podlahové topení. 

Infračervené vytápění využívá principu slunečního záření a poskytuje příjemné teplo v každé místnosti. Topný panel je speciálně vyvinutý z uhlíkových vláken, které vytváří přímé dlouhovlnné infračervené záření ze spotřebované energie. Tento postup způsobuje rovnoměrné uvolnění do místnosti. Tak jsou stěny vždy v teple a suchu. Plísně a houby tak nemají ŽÁDNOU ŠANCI. 

Samotný panel má povrchovou teplotu okolo 110°C. Povrch je speciálně upraven, takže nemůže dojít k jakémukoliv popálení. Sálavé teplo je vydáváno z 97% a i pouhé 3% konvenčního tepla dokáží velmi rychle ohřát okolní vzduch, takže po 10-15 minutách od zapnutí panelů je již v místnosti příjemně.