Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávajícím a odesílatelem zboží je společnost Byecold.eu s.r.o. Na Výhoně 4400 CZ - 695 01 Hodonín. Provozovatelem prodejní webové stránky www.topnypanel.cz je Jakub Baláš, K.Marxe 1686, 4311 Jirkov, IČ: 88703860.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

3. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží a jeho úhradou, nebo použitím již zaplaceného slevového voucheru.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky, či elektronickou poštou.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cenu lze uhradit pomocí dobírky při převzetí zboží, bankovním převodem na náš účet. Jestliže není uvedeno jinak, je k ceně zboží připočtena cena za poštovné a balné.

5. Ochrana osobních dat

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu topnypanel.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Další ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

7. Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní společnosti DPD, příslušenství pomocí České pošty, anebo smluvním kurýrem. Vždy budete informování e-mailem nejprve z našeho obchodu, a poté také pracovníkem doručovatelské společnosti.

8. Cena poštovného

Poštovné pro objednávku, ve které se vyskytuje topný panelů je vždy 0,- Kč. V případě, že se v objednávce není obsažen ani jeden panel, ale pouze příslušenství je připočten poplatek 150,- Kč vč. DPH. Platba při osobním převzetí zboží je bez poplatku.

9. Dodací lhůty

Zboží odesíláme nejpozději do 5-ti pracovních dnů od přijetí Vaší objednávky, zpravidla však během 2-3 pracovních dnů.

10. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení nebo výměna zboží)

Objednatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je objednatel povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí objednatel dopravní společnosti. Po obdržení vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal včetně nákladů na dopravu. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

11. Reklamace a záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. U topných panelů nabízíme zvýšenou záruku 60 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace bude přijata na základě zaslaného Reklamačního formuláře a zasláním na email prodávajícího info@topnypanel.cz

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

12. Rozpor s kupní smlouvou

Rozpor s kupní smlouvou - Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

13. Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz