Zásady zpracování osobních údajů zákazníků

Provozovatel eshopu:
Jakub Baláš
K.Marxe 1686, Jirkov
(sídlo provozovatele Topný panel.cz, nejedná se o kamennou prodejnu)

info@topnypanel.cz
IČ: 88703860
Tel.: 775 048 042

 

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). provozovatel prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Osobní data jsou ukládána do samostatné části datového úložiště, které je zabezpečeno přísnými technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s daty jiných služeb.

Osobní údaje pro činnost prodeje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění této činnosti a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

- Shromažďování jmen a adres pro uzavření objednávek, emailových adres pro zaslání dokladů a sumarizace objednávky
- Měření návštěvnosti na stránce službami Google
- Osobní data uchována po dobu 5 let
- Cookies pro uložení obsahu nákupního košíku, uložení nastavení filtrace a voleb, měření návštěvnosti

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření objednávky účtu nám dává subjekt údajů souhlas se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání osobních dat je provedeno na základě žádosti o smazání osobních dat. Tuto žádost lze odeslat elektronicky přes sekci Kontakt.